SOMA MIND®

SOMA MIND®

DEN HOLISTISK STRETCHKLASSEN

 

När du vill ha och behöver balans mellan aktivitet och vila, prestation och återhämtning, görande och varande rekommenderar vi SomaMind med 7 passar perfekt i hop med konceptet SomaMove®.

"Ibland händer det mest när du gör minst..."

SomaMind® ger dig möjligheten att nå en ny nivå av funktionell stillhet. Genom SomaMind® kan vi på ett koncentrerat sätt nå centrering genom andning och att tydligt befinna oss i kroppens bindvävssträckningar.

Att utöva SomaMind® kommer samtidigt ge dig ett lugnt och fokuserat inre. Känslan är stilla, tillbakadragande och lugn. Du sitter och ligger på mattan i utvalda positioner, du genomgår en BodyScan och passet avslutas med en mycket skön och prestiglös meditation.

Du får tid att känna och att fokusera bara på dig själv på ett helt nytt sätt. Som att landa en stund i frihet och varande.

Skön återhämtning

Resultatet blir en omedelbar skön känsla i kroppen och inte minst mentalt och känslomässigt. Du får en upplevelse av återhämtning, både kroppsligt och mentalt.

Passar dig som vill ha en balans mellan aktivitet och vila, prestation och återhämtning, görande och varande. Perfekt i hop med SomaMove®.

 

 

 

 

Har du frågoreller vill boka?

Mejla info@7even.nu

eller ring 0701458509

 

Copyright © All Rights Reserved

Foto: StudioStillsam, ShayPeretz,

Shutterstock och 7even Movement AB