Sami

Sami Hakala

Coach / Teacher / Guide

Jag är otroligt nyfiken på och passionerad av den mänskliga varelsen som helhet och har ägnat större delen av mitt liv till att utforska och lära mig dess mysterier. För mig har utbildningarna och utforskandet handlat om utveckling och lärande. Min styrka och mission i livet är att inspirera människor till en bättre hälsa och sundare livstil, fysiskt, mentalt och energiskt så vi kan leva till vårt fullaste potential

Holistiskt tillvägagångssätt

Det jag erbjuder dig är

Det jag erbjuder är ett holistiskt tillvägagångssätt att läka kroppen, sinnet och själen. Filosofin jag jobbar utifrån består av att analysera behovet, medvetandegöra och därefter använda ett allomfattande tillvägagångssätt där man hjälper eller behandlar klienten/gruppen enligt deras unika behov och förutsättningar. De tre kropparna; fysiska/mentala/energiska, är lika viktiga i assisterandet av utveckling samt läkning och tas i beaktning under processen. Och mitt budskap är att många av oss med rätt typ av anpassad träning kan återfå en god hälsa, och därav bromsa åldrandet.

Boka konsultation här...

Många roller

i mitt arbete

Jag arbetar som Personlig tränare, Certifierad Mindfulless, Meditations & Stress Coach. Är även utbildare, rörelselärare, yogalärare, Qi Gong Coach föreläsare samt manuell bindvävsterapeut.

Metoden som jag använder mig av kallas systemisk rörelseintegrering och progressiv utveckling.

För privatpersoner och företag

Coaching/ Färeläsningar / Behandlingar

I mitt sätt att arbeta med fysiska coachandet som PT och terapeut använder jag mig av Kroppsavläsning, Fascial manipulation, systematiska ledmobilserings samt Performance enhancement protocol av olika slag för att skapa förändring och utveckling.
Jag föreläser kring ämnen som helhetshälsa och om hur arbetsmiljö påverkar människokroppen och vilka metoder vi kan använda oss av för att motverka slitage och arbetsrelaterade skador.
Certifieringar och utbildningar är katalogiserade och kategoriserade enligt Body, Mind och Sprit för att få ett helhetsperspektiv och underlätta sökandet.

Läs mer här...

Copyright @ All Rights Reserved 2019 7even & Body Mind Fusion